FSC ® C010940 - Čo je FSC

Forest Stewardship Council® (FSC)®

Medzinárodná nezisková organizácia, ktorá poskytuje ľuďom s rôznymi záujmami priestor aby diskutovali a riešili problémy lesného hospodárstva vo svete, podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Ciele a myšlienky FSC na Slovensku propaguje a presadzuje mimovládne občianske združenie.

Systém certifikácie FSC sa delí na tri činnosti:

  1. Akreditácia- FSC má právo a povinnosť pravidelne kontrolovať činnosť akreditovaných certifikačných firiem a má právo ich akreditáciu pozastaviť, alebo ju odobrať. FSC nie je oprávnené certifikáty vydávať ani odoberať, takže akreditáciu na vykonávanie certifikácie udeľuje medzinárodné centrum FSC iba dôveryhodným firmám.
  2. Štandardizácia- tvora národných štandardov, ktoré vychádzajú z celosvetovo platných princípov a kritérií FSC.
  3. Certifikácia- je postup slúžiaci na posúdenie kvality obhospodarovania lesov. Vlastnú certifikáciu realizuje nezávislá tretia strana, ktorá vykoná inšpekciu (audit) a posúdi obhospodarovanie lesov na základe schváleného štandardu.

Výstupom z auditu je certifikačná správa, na základe ktorej je alebo nie je udelený FSC certifikát.

Obchodná značka FSC označuje, že drevo použité na výrobu produktu pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov.
Pre spotrebiteľa predstavuje značka FSC záruku, že kúpou výrobku označeného FSC logom neprispievajú k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporujú nelegálnu ťažbu v lesoch. A dokážu tak identifikovať, že produkty boli vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.