Aukcie dreva

Vyhlásenie
aukcie dreva

 

Lesy Jasov s.r.o, Podzámok 166/28, 044 23 Jasov

týmto vyhlasujú a zároveň Vás pozývajú na

aukciu dreva

Termín aukcie:
19.03.2024 začiatok o 700 - 1430
20.03.2024 začiatok o 700 - 1430
21.03.2024 začiatok o 700 - 1430

22.03.2024 začiatok o 700 - 900

    v areáli Expedičného skladu Počkaj č. 8

Miesto konania:
Jasov – Počkaj, plocha ES Počkaj č. 8

Predmet aukcie:
Obchodovateľný tovar –
    priemyselné výrezy listnatého dreva I., II. III. triedy akosti

    v celkovom objeme cca 181,82  m3

    Zloženie drevnej hmoty:

DB = 149,35 m3
LP, JS, CS, TD = 5,99 m3
BK = 26,48 m3

20240313_120813.jpg 20240313_120853.jpg 20240313_122815o.jpg
Registrácia účastníkov a prijímanie ponúk sa uskutoční v dňoch aukcie –
v čase uvedenom vyššie.

Vyhodnotenie ponúk bude pre účastníkov aukcie zverejnené dňa 22.03.2024.

Bližšie informácie na tel. č.: 0911 670 035  -  Ing. Šebest Peter
            

www.lesyjasov.sk