Aukcie dreva

Vyhlásenie
aukcie dreva

 

Lesy Jasov s.r.o, Podzámok 166/28, 044 23 Jasov

týmto vyhlasujú a zároveň Vás pozývajú na

aukciu dreva

Termín aukcie:
18.03. – 20.03.2020 (streda, štvrtok, piatok)
    začiatok o 800 hod.

    v areáli Expedičného skladu Počkaj

Miesto konania:
Jasov – Počkaj, plocha ES Počkaj

Predmet aukcie:
Obchodovateľný tovar –
    priemyselné výrezy listnatého dreva I., II. III. triedy akosti

    v celkovom objeme cca 100 m3

    z drevín:  dub 100m3
             
Registrácia účastníkov a prijímanie ponúk sa uskutoční v dňoch aukcie –
v čase od  800 do 1400 hod.

Vyhodnotenie ponúk bude pre účastníkov aukcie zverejnené dňa 23.03.2020.

Bližšie informácie na tel. č.: 0911 670 085  -  Ing. Timko Ivan
            

www.lesyjasov.sk

 

Odoberať Lesy Jasov s.r.o. RSS