O nás

Spoločnosť Lesy Jasov s.r.o. bola založená, ako obchodná spoločnosť obhospodarujúca lesné pozemky vo vlastníctve Rádu premonštrátov – Opátstvo Jasov o výmere 6 084 ha.

Lesné pozemky sa rozprestierajú vo východnej časti Slovenského krasu (Jasovská planina) a na území juhovýchodnej časti Volovských vrchov, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria.